Brokzis BV
Postbus 346
7600 AH Almelo

Tel: 0546-539306


info@brokzis.nl

Brokzis SR: het registratiesysteem voor sociale recherche

Brokzis SR is ontwikkeld voor het registreren en raadplegen van informatie over fraudeonderzoeken.

Brokzis SR is zeer geschikt als u onderzoeken doet voor meerdere opdrachtgevers/ gemeenten.

Op de eerste plaats wordt informatie geregistreerd over personen die bij een fraudeonderzoek betrokken zijn. Er is voorzien in een uitgebreide zoekfunctie waarmee u de persoonsgegevens op diverse manieren kunt benaderen. U kunt daarnaast ook zoeken naar personen via alfabetische lijsten.

U beschikt direct over alle relevante gegevens van cliënten, zoals NAW- en partnergegevens, registratie- en Sofi-nummer.

Er kan een onbeperkt aantal personen worden ingevoerd.

Vervolgens gaat u met één muisklik naar alle fraudeonderzoeken die in verband met deze persoon hebben plaatsgevonden. U krijgt een overzicht van zowel de afgesloten als de nog actuele onderzoeken. Zodra u een onderzoek selecteert verschijnt nadere, gedetailleerde informatie in beeld.

De informatie over het onderzoek omvat onder meer:

 • Begin- en einddatum van het onderzoek;
 • Aard van het onderzoek;
 • De opdrachtgever;
 • De betrokkenen rechercheur(s).


U kunt een onbeperkt aantal dossiers aanmaken en bewaren per cliënt. Zo beschikt u altijd over zowel actuele als historische gegevens.

Daarnaast uitgebreide informatie over:

 • De onderzoeksresultaten;
 • De waarnemingen die hebben plaatsgevonden;
 • CBS-gegevens.

Brokzis SR maakt voor u een bestand aan met gegevens ten behoeve van het CBS.


Notities en waarnemingen

U heeft bij ieder onderzoek meer dan voldoende ruimte voor het maken van notities.

Brokzis SR biedt volledige overzichten van alle waarnemingen die in het kader van een fraudeonderzoek hebben plaatsgevonden. Dit geldt voor zowel actuele als afgesloten onderzoeken.


Als extra faciliteiten biedt Brokzis SR:

Adressenboek van organisaties

Hiermee beschikt u over een volledig overzicht van werkgevers en uitkeringsinstanties die bij de uitvoering van een fraudeonderzoek betrokken zijn (geweest).

U heeft meer dan voldoende ruimte voor het maken van aantekeningen over de betreffende organisatie, de contactpersonen en gesprekken die u met hen heeft gevoerd .

De informatie over organisaties is op verschillende manieren benaderbaar, namelijk via:

 • (Deel van de) organisatienaam;
 • Adres;
 • Plaats van vestiging, etc.

Managementinformatie

Brokzis SR biedt volledig inzicht in de voortgang van onderzoeken. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen actuele, afgehandelde en nog niet in behandeling genomen onderzoeken. Er wordt een rapportgenerator met het systeem geleverd, waarmee u naar eigen inzicht lijsten en rapportages kunt maken.

Systeemvereisten:

Minimale vereisten:

 • Processor : Pentium II, 233 of hoger
 • OS : Windows 95, 98, ME, NT4 of 2000
 • Intern geheugen : 32 Mb of meer (64 Mb wordt aanbevolen)
 • Extern geheugen : 10 Mb vrije schijfruimte voor programma’s
 • Beeldscherm : resolutie 800 x 600, 256 kleuren

Software:

Brokzis SR is ontwikkeld in CA-Visual Objects 2.6 met behulp van de modernste programmeertechnieken. Hierdoor worden minimale eisen gesteld aan het computersysteem waarop de programma’s geïnstalleerd worden. Verdere programmatuur en/ of een dataserver zijn niet nodig.

Installatie:

Brokzis SR wordt op een installatie-cd aangeleverd. In slechts enkele stappen wordt de programmatuur geïnstalleerd.

Tenslotte

Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of opmerkingen over onze producten. Onze sociale recherchesystemen worden verder ontwikkeld en daarbij houden wij graag rekening met uw specifieke wensen info@brokzis.nl

Naar begin document