Brokzis BV
Postbus 346
7600 AH Almelo

Tel: 0546-539306


info@brokzis.nl

Brokzis CVS

Compact en efficiënt cliëntvolg- en personeelsinformatiesysteem

Schermafdruk Brokzis Clientvolgsysteem

Brokzis CVS is een compact en efficiënt cliëntvolg- en personeelsinformatiesysteem. Het is speciaal ontwikkeld voor organisaties die trajecten uitvoeren op het gebied van reïntegratie, sociale activering, zorg, gesubsidieerde/ additionele arbeid en de Wet Inburgering Nieuwkomers. Tijdens een traject worden samen met een persoon (cliënt, deelnemer) stappen ondernomen. Voor deze persoon uitstroomt is er een hele weg te gaan. Met Brokzis CVS wordt het traject gevolgd van in- tot uitstroom en volledig in kaart gebracht.

Brokzis CVS geeft u de instrumenten om de bedrijfsvoering te regisseren. Het geeft toegang tot volledige en actuele informatie over de voortgang van bedrijfsactiviteiten en biedt waarborgen voor een sluitende administratie. Per trajectonderdeel worden resultaten en kosten bijgehouden. De administratieve afhandeling van de bedrijfsactiviteiten wordt volledig gefaciliteerd en er kan worden beschikt over actuele managementinformatie.

Wij zijn graag bereid om meer informatie te verstrekken over onze producten. Neem contact met ons op via telefoonnummer 0546-539306  of stuur een e-mail: info@brokzis.nl

Hog